ЦЕНОРАЗПИС
ЗА ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ ПРИ НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН" ЕООД гр. ПЛОВДИВ
ГРУПА   ИМЕ УСЛУГА ЦЕНА В ЛЕВА
    ХИРУРГИЯ  
Прегледи   Преглед - лекар специалист - първичен 30,00
    Преглед - лекар специалист- вторичен 15,00
Медицински   Отложен шев при гранулираща коремна рана 50,00
услуги и   Инцизия на меки тъкани 50,00
процедури   Вземане на биопсичен материал от мека тъкан и ЛВ 70,00
    Отстраняване на доброкачествен тумор от меки тъкани 80,00
    Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани с ексцизия 80,00
    Инцизия на повърхностно разположен флегмон и абсцес 50,00
    Инцизия на подкожен панарициум /паронихия/ 40,00
    Екстракция на нокът 30,00
    Ексцезионна обработка на рани, инфекции и изгаряния 50,00
    Шев на меки тъкани – малка рана 50,00
    Шев на меки тъкани – голяма рана 70,00
    Отстраняване на хирургичен шевен материал 20,00
    Инцизия при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба 70,00
    Поставяне, промивка и смяна на раневи дренаж 35,00
Превръзки   Превръзка на неусложнена рана – малка 20,00
    Превръзка на неусложнена рана – средна 20,00
    Превръзка на неусложнена рана – голяма 20,00
    Превръзка на секретираща рана 20,00
Анестезии   Локално обезболяване 25,00
    *Медикаментите за извършване на някои процедури се осигуряват от пациентите  
    ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ  
Прегледи   Преглед - лекар специалист - първичен 30,00
    Преглед - лекар специалист - вторичен 15,00
Медицински   Процедура с апарат Лимфостим 15,00
услуги и   Пакет 5 процедури с апарат Лимфостим 50,00
процедури   Пакет 10 процедури с апарат Лимфостим 100,00
    Пакетна услуга - курс лечение 7дни(3 процедури на ден ) 100,00
    Електростимулация за хипотрофична м-ра 5,00
    Електростимулация за паретична м-ра 8,00
    Магнит 5,00
    УЗ терапия 1 поле 8,00
    УВО 5,00
    Снемане на биодоза 5,00
    Солукс 5,00
    Инхалация - индивидуална 5,00
    Лечение с НЧТ ( ниско честотни токове) 5,00
    Лечение със СЧТ (средно честотни токове) 5,00
    Лечение с ВЧТ (високо честотни токове) 5,00
    Аналитична гимнастика 10,00
    ЛФК със специализирани методики 12,00
    ПИР 15,00
    Масаж – ръчен едно поле /яка, гръб и др./ 15,00
    Мануална терапия 50,00
    Криотерапия 5,00
    Лугови апликации 1 поле 5,00
    Забележка: Медикаментите, необходими за извършване на процедурите се осигуряват от пациентите!  
    УРОЛОГИЯ  
Прегледи   Преглед – първичен 30,00
    Преглед – вторичен 15,00
Медицински   Катетеризация с катетър от пациента 30,00
услуги и   Вземане на простатен секрет и диагностично туширане 35,00
процедури   Дилатация на препуциума 40,00
    Шев при повърхностни разкъсвания в областта на гинеталиите 100,00
    Деагностичен ултразвук на пикочо-половата система 30,00
    Репониране на парафимоза 50,00
    Профилактични прегледи при лица с повишен риск от злокачествено новообразувание на простатата 40,00
    НЕВРОЛОГИЯ  
Прегледи   Преглед – първичен 30,00
    Преглед – вторичен 15,00
Медицински   Доплерова сонография на глава ДСГ 35,00
услуги и   Електроенцефалография ЕЕГ 35,00
процедури   Изследване ЕМГ 35,00
    ПУЛМОЛОГИЯ  
Прегледи   Преглед – първичен 30,00
    Преглед – вторичен 15,00
Медицински   Функционално изследване на дишането /ФИД/ /Спирометрия/ 20,00
услуги и   ФИД + БДТ/Бронходилаторен тест/ 30,00
процедури   Манту 15,00
    Небулизация с вентолин 15,00
    Ехография на гръден кош 30,00
    Ехография на гръден кош с плеврална пункция 60,00
    Фибробронхоскопия 100,00
    Фибробронхоскопия с взимане на материал за хистология и цитология 300,00
    Бодиплетизмография 80,00
    Изследване на сънна апнея 120,00
    ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ  
Прегледи   Преглед – първичен 30,00
    Преглед – вторичен 15,00
Медицински   Фиброгастроскопия 55,00
услуги и   Ехография на коремни органи 30,00
процедури   Ректоскопия 50,00
    Ректоскопия с биопсия 70,00
    Видеосигмоидоскопия с ендоскопска полипектомия; биопсия от няколко места 100,00
    Тотална видеоколоноскопия 120,00
    Видеоколоноскопия с полипектомия 150,00
    Видеогастроскопия 70,00
    Видеогастроскопия с биопсия 90,00
    Видеогастроскопия с полипектомия 100,00
    КАРДИОЛОГИЯ  
Прегледи   Преглед – първичен 30,00
    Преглед – вторичен 15,00
Медицински   ЕХО КГ М - mode; B - mode; Dopler 50,00
услуги и   Спирометрия 20,00
процедури   Стрес тест /Велоергометрия/ 40,00
    ЕКГ 12 отвеждания 10,00
    ЕКГ + консултация 30,00
    ЕНДОКРИНОЛОГИЯ  
Прегледи   Преглед – първичен 30,00
    Преглед – вторичен 15,00
Медицински услуги и процедури   Ехография на щитовидна жлеза 30,00
    МИКРОБИОЛОГИЯ  
    Специализирани изследвания  
Медицински   Фекална маса и ректален секрет /Salmonella, Shigella, E.coli, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus/ 7,70
услуги и   Изследване на урина за урокултура E.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам /-/, Staphulococcus /S.aureus, S.saprophyticus/ 6,00
процедури   Материали от гениталната система N.gonorrhoeae, Streptococcus /Heamophilus/, Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др.Грам/-/, Гъби /С.albicans/ и др 6,60
    Раневи материал и гной Staphylococcus /S.aureus/, b-Streptocoiius /gr.A/, Enterobacteriaceae и др.Грам/-/, Анаероби, Corynebacterium др. 6,60
    Гърлени и назофариангеални секрети b-Streptococcus, Staphylococcus /S.aureus/, Neisseria /N.meningitidis/, Haemophilus, /H.influenzae/, Гъби /C.albicansu др./, Corynebacterium 6,60
    Храчка, а-/b/-Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др.Грам/-/, Гъби /С.albicans и др./, Mycobacterium, Анаероби, Aspergillus, M. Pneumoniae 6,60
    Антибиограма с 6 антибиотични диска 6,00
    КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ  
Медицински   Пълна кръвна картина /Hb,Erys,Leuco,Ht,Thr, MCV,MCH,MCHC/ 7,00
услуги и   Диференциално броене визуално-микроскопско 5,00
процедури   Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване 5,00
    СУЕ 3,50
    Ретикулоцити 4,00
    Фибриноген 4,50
    Време кървене 1,50
    Протромбиново време 4,00
    АРТТ 4,00
    Биохимични изследвания, ензими и субстрати  
    Кръвна захар 3,40
    Урея 3,40
    Креатинин 3,40
    Билирубин директен 3,40
    Билирубин общ 3,40
    Пикочна киселина 3,40
    АSАТ 3,50
    ALAT 3,50
    GGTP 3,50
    Алкална фосфатаза 3,50
    Общ белтък 3,40
    Амилаза-серум 3,50
    Амилаза-урина 3,50
    Липаза 4,50
    Албумин 3,40
    Холестерол 3,40
    Триглицериди 3,40
    HDL-холестерол 3,50
    LDL-холестерол 3,50
    липиден профил 14,50
    Кръвно-захарен профил - три стойности ( анализа) 9,00
    LDH 3,50
    СК-МВ 5,50
    СК 3,50
    G-GTP 3,50
    Гликиран хемоглобин 16,00
    Микроелементи  
    Na и К комплексно 4,50
    Na 3,50
    K 4,00
    Cl 3,50
    Fe 3,50
    ЖСК 4,00
    Са 4,00
    Фосфати 3,50
    Серологични изследвания  
    CRP 5,00
    RF/WR 4,00
    Хормонални изследвания  
    FT3 12,50
    FT4 12,50
    TSH 12,50
    Туморни маркери  
    TOTAL PSA 13,50
    СА 19-9/Sla/ 13,50
    СЕА 13,50
    D-димери 13,50
    Урина  
    Урина 10 показателя 5,20
    Седимент 2,50
    Микроалбуминурия 10,00
    ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА  
Медицински   Рентгенологични изследвания група 2  
услуги и   Рентгенография на челюстите в специални проекции 25,00
процедури   Рентгенография на лицеви кости 25,00
    Рентгенография на околоносни синуси 25,00
    Специални центражи на черепа 25,00
    Рентгенография на стернум 25,00
    Рентгенография на ребра 25,00
    Рентгеноскопия на бял дроб 25,00
    Рентгенография на крайници – 2 проекции 40,00
    Рентгенография на длан и пръсти – 2 проекции 30,00
    Рентгенография на стерноклавикуларна става 25,00
    Рентгенография на сакроилиачна става 25,00
    Рентгенография на тазобедрена става 25,00
    Рентгенография на бедрена кост 25,00
    Рентгенография на коленна става 25,00
    Рентгенография на подбедрица 25,00
    Рентгенография на глезенна става - 2 проекции 30,00
    Рентгенография на стъпало и пръсти – 2 проекции 30,00
    Рентгенография на клавикула 25,00
    Рентгенография на акромиоклавикуларна става 25,00
    Рентгенография на скапула - 2 проекции 30,00
    Рентгенография на раменна става 25,00
    Рентгенография на хумерус 30,00
    Рентгенография на лакетна става – 2 проекции 30,00
    Рентгенография на антебрахиум – 2 проекции 30,00
    Рентгенография на гривнена става - 2 проекции 30,00
    Рентгенологични изследвания група 3  
    Рентгенография на череп 25,00
    Рентгенография на гръбначни прешлени 25,00
    Рентгенография на гръден кош и бял дроб 30,00
    Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 30,00
    Обзорна рентгенография на корем 30,00
    Рентгенография на таз 30,00
    Рентгенологични изследвания група 4  
    Иригография 80,00
    Контрастно рентгеново изследване на хранопровод, стомах 60,00
    Контрастно рентгеново изследване на тънки черва 60,00
    Интерпретация на образни изследвания 20,00
    Високоспециализирани диагностични изследвания  
    Ехография корем, млечна жлеза 30,00
    Венозна урография 90,00
    Компютърна аксиална или спирална томография  
    Глава 100,00
    Шия, гръден кош, корем, малък таз 120,00
    Забележка:При рентгенологични изследвания от група 2 – за 2 проекции 30,00
    Забележка:При рентгенологични изследвания от група 3 – за 2 проекции 40,00
    Всички образни изследвания включват разчитане и писмена интерпретация от специалист по образна диагностика.  
    При изследвания с въвеждане на контрастна материя същата се осигурява/заплаща от пациента.  
    УШИ, НОС И ГЪРЛО  
Прегледи   Преглед – първичен 30,00
    Преглед – вторичен 15,00
Медицински   Инцизия на френулум 75,00
услуги и   Отстраняване на полипи от носната кухина 100,00
процедури   Закрито наместване на носна фрактура 50,00
    Трахеотомия и трахеостомия 100,00
    Вземане на биопсичен материал от слюнчена жлеза 50,00
    Инцизия на фурункул в слуховия канал 20,00
    Инцизия на фурункул в ухото 20,00
    Парацентеза 15,00
    Контролиране под налягане инсуфлация на Евстахиева тръба 10,00
    Предна тампонада на носа 30,00
    Предна и задна тампонада на носа 65,00
    Отваряне на абцес на носна преграда 55,00
    Инцизия на фурункул в носа 30,00
    Вземане на биопсичен материал от нос 30,00
    Пункция или промивка на максиларен синус 30,00
    Вземане на биопсичен материал от устна кухина 20,00
    Инцизия на перитонзиларен абцес 30,00
    Вземане на биопсичен материал от фаринк 30,00
    Индиректна ларингоскопия 10,00
    Вземане на биопсичен материал от ларинкс 50,00
    Аудиометрия /двустранна/ 25,00
    Пълно отоневрологично изследване 55,00
    Отстраняване на церумен 15,00
    Смяна на тампонада 15,00
    Смяна трахеална канюла тоалет /лаваж/ 10,00
    Отстраняване на хирургични УНГ шевове 10,00
    Отстраняване на чужди тела от устната кухина или гърлото 20,00
    Отстраняване на чужди тела от слуховия канал или тъпанчевата кухина 30,00
    Неоперативно отстраняване на чужди тела от носа 30,00
    Отстраняване на чужди тела от ларинкс 65,00
    Туширане на фаринкс 10,00
    Инцизия в областта на външен слухов проход 20,00
    Отоскопия 10,00
    Вземане на биопсичен материал от външно ухо 10,00
    Шев при разкъсвания на външно ухо 30,00
    Проби за проходимост на Евстахиева тръба 10,00
    Локално лечение при епистаксис 10,00
    Инцизия на носа при възпалителни процеси 10,00
    Риноскопия 10,00
    Скопия на нос 10,00
    Скопия на фарингс, и епифарингс и хипофаринкс 20,00
    Клиничен тест за слух /без аудиометрия/ 10,00
    ОФТАЛМОЛОГИЯ  
Прегледи   Преглед – първичен 30,00
    Преглед – вторичен 15,00
Медицински   Сондиране на стеноза на слъзните пътища 15,00
услуги и   Субконюктивална инжекция 15,00
процедури   Екзофталмометрия 40,00
    Офталмоскопия 15,00
    Вземане на намазка за микробиологично изследване 10,00
    Биомикроскопия 20,00
    Изследване на цветното зрение 16,00
    Изследване на зрителна острота и рефракция при деца и възрастни 25,00
    Изследване на очни дъна 22,00
    Проследяване на вътреочното налягане /минимум 4 изследвания/ 30,00
    Сваляне и промиване на контактни лещи 10,00
    Поставяне/сваляне на очна протеза 22,00
    Промивка на конюктивален сак 15,00
    Отстраняване на чужди тела от роговица, на милиум от клепач, на калцификати от конюктива 32,00
    Отстраняване на чужди тела от роговица, промивка на конюктивален сак 32,00
    Отстраняване на чужди тела от конюктива, епилация на мигли 20,00
    Изследване на заден очен сегмент 22,00
    Скиаскопия 22,00
    Проба на Шилмер 15,00
    Проба на Зайдел 15,00
    Цветни проби за слъзни пътища 30,00
    Тонометрия 10,00
    Изследване на рефракция с изписване на очила 30,00
    Изследване на зрително поле - периметрия или кампиметрия 30,00
    Изследване на централно зрително поле по Амслер 30,00
    Изследване на зрителна острота 20,00
    АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ  
    Преглед – първичен 30,00
    Преглед – вторичен 15,00
    Началник отделение 40,00
    Ултразвуков преглед на бременност 22,00
    Ултразвуков преглед /абдоминален/ 22,00
    Ехография с 4D апарат 50,00
    Вземане на материал за микробиологично или цитологично изследване 15,00
    Диатермокоагулация на ерозио на шийката на матката, перинеум, вулва 20,00
    Апликация на вътрематочна спирала 20,00
    Колпоскопия 20,00
    Апликация на вагинален дрен 5,00
    Апликация на вагинална диафрагма 5,00
    Апликация на вагинален песар 10,00
    Екстракция на вагинална диафрагма 10,00
    Екстракциа на вътрематочна спирала 10,00
    Екстракция на вагинален песар 10,00
    Вземане на материал за микробиологично изследване 20,00
    Антропометрия /мензурация/ 10,00
    Поставяне или екстракция на влагалищна тампонада 20,00
    Поставяне на лекарство във влагалището 10,00
    Вземане на цитонамазка от ЖПО 10,00
    Деструктивно лечение на доброкачествено изменение на маточната шийка с изключение на химична каутеризация 22,00
    Колпоскопия с прицелна биопсия 30,00
    Екстракция на вагинален дрен 10,00
    Отстраняване на шевове 15,00
    Инцизия на фурункул в областта на гениталиите 30,00
    Инцизия и дренаж на балтолинов абцес 330,00
    Пункция на дъглосовото пространство 185,00
    Пробно сепаративно абразио с анестезия 330,00
    Интирупцио /до 12 г.с./ с анестезия 185,00
    Абразио и цервикален канал 330,00
    Пробна ексцизия на материал от влагалищната стена или шийката 22,00
    Полипектомия 330,00
    Превръзка на неусложнена рана - голяма 10,00
    Перинеорафия и/или корпорафия след генитален травматизъм с анестезия 800,00
    Оперативна интервенция по коремен път върху агнексите и матката 770,00
    Тотална и абдоминална влагалищна Хистеректомия 1100,00
    ДРУГИ УСЛУГИ  
    ОЛКК 30,00
    СЛКК 30,00
    КСЕРОКС УСЛУГА едностранно 0,05
    КСЕРОКС УСЛУГА двустранно 0,07
    Издаване на дубликат на диск (CD) 5,00
       
На основание чл.37 от ЗЗО и Постановление № 312/27.12.2013 год. на МС
       
О П Р Е Д Е Л Я М:
Потребителска такса лв. за всяко посещение, когато пациента е с направление. 2,90
При вторичен преглед с направление се дължи ½ такса. 1,45
Лицата, които са пенсионери за осигурителен стаж и възраст заплащат за посещение потребителска такса 1,00
Когато пациента заплаща медицинска услуга – потребителска такса не се дължи.  
Такса за вземане на биологичен материал в лаборатория за извършване на медико – диагностични дейности в размер 2,00

НАШИЯТ САЙТ ИЗПОЛЗВА 'БИСКВИТКИ' (COOKIES)

МЦ "Св. Пантелеймон" спазва европейското законодателство за защита на личните данни, които Вие предоставяте. Продължавайки да ползвате услугите на нашия сайт, Вие приемате използваните от нас 'бисквитки'. Научи повече